Izolace střechy tvrdou PUR pěnou

Majitel měl nedostačně zaizolovanou střechu a nechtěl zasahovat do interiéru. Vyřešily jsme to rozebráním krytiny, vyndaly již rozpadlou parotěsnou folii a zaizolovali tvrdou PUR pěnou a krytinu položili zpět.